forverterGrensedalen søker fôrverter.


Vi søker personer som ønsker å være fôrvert for èn eller flere sibirkatter.


Hva vil det si å være forvert?


Å være fôrvert vil si at du får en sibirkatt vederlagsfritt mot at vi bruker katten i vårt avlsprogram i en på forhånd avtalt periode. Katten er på ingen måte en gratis katt. "Betalingen" skjer via oppfyllelse av fôrkontrakten.


Fôrverten må dekke daglige utgifter til mat, kattesand, leker og veterinær. Vi dekker det det koster å ha katten forsikret, men du må betale egenandelen dersom katten blir syk eller skadet. Alt som har med avl å gjøre, som testing for sykdommer, parring og fødsel, dekkes av oppdretter. Det gjelder også utlegg som gjelder kattungene som vaksiner og ormekur. Kattunger fôrkatten får, blir registrert som NO*Grensedalen katter, og inntektene tilfaller oppdretter. Har du en hunnkatt på fôr, skal altså kullet vokse opp hos deg, og du må være villig til å ha besøk av kattungekjøpere. Vi dekker selvfølgelig maten kattungene trenger når de bor hos deg.


En fertil katt kan ikke gå ut alene, dvs at du må være forberedt på å ha katten innendørs, evnt. lufte den i sele eller i utegård til den er kastrert. Katten kan heller ikke gå ut selv om den går på p-piller. Katten skal kastreres når fôravtalen er innfridd, og da velger du selv om katten skal få gå fritt ute eller ikke. Når avtalen er innfridd overføres katten til deg.


Interessert?


Dersom du tror dette kan være noe for deg så send meg en mail og fortell om deg selv, du kan også ringe dersom du foretrekker det.


Du må bo på vestlandet for å være fôrvert for oss.     


Husk at å være fôrvert ikke er å ha en katt på prøve, men å tilby katten et stabilt hjem for resten av livet.


Mvh Elin


tlf 95 77 99 73, mail: elin_lundberg@yahoo.no