berak2023

Berak 2023

Årets Berak ble en helg for historiebøkene for Grensedalen Sibirkatt. 4 katter fra NO*Grensedalen tok til sammen 7 Best in Show i løpet av helgen. I tillegg ble det 2 ganger beste oppdrett til Grensedalen.

WW'22 NO*Grensedalen Fearless DVM og NO*Grensedalen Tulla Tallulah Tiara.

BIS begge dager. BIV til Tulla begge dager.

Kull søsknene Zoto og Zizzi ble søndagen BIS i henholdsvis fertil han og fertil hun klassen. Zizzi ble BIS begge dager, og de fikk en BIV hver. Zizzi er dermed DVM.

Grensedalen Ynde og Olivia var litt mere beskjeden med en BIV til Ynde og NOM til Olivia.

En fantastisk helg for Team Grensedalen.